Biên bản bàn giao công việc là gì?

765 Lượt xem

Bàn giao công việc là gì?

Biên bản bàn giao công việc là một trong những loại giấy tờ rất quan trọng mà mỗi nhân việc phải thực hiện hoàn tất trước khi nghỉ việc.

Trong biên bản bàn giao công việc cần thể hiển rõ tiến độ công việc đã thực hiện đến đâu, những việc chưa hoàn thành và bàn giao lại cho người sử dụng lao động.

biên bản bàn giao công việc

Nội dung bài viết này giúp bạn hiểu rõ khái niệm, cũng như những mục đích của biên bản bàn giao công việc bất kỳ, có thể là việc làm chính thức 8h/1 ngày, hay Đà Nẵng việc làm thêm ý chỉ những người ở Đà Nẵng có nhu cầu làm thêm để kiếm thêm thu nhập. 

Mục đích của biên bản bàn giao công việc

Mục đích của biên bản bàn giao gồm có:

- Thống kê lại toàn bộ giấy tờ, sổ sách, tài liệu, máy móc, dụng cụ làm việc có liên quan.

- Thống kê lại toàn bộ công việc mà nhân viên đã làm, đang làm dở, những kế hoạch phải làm tiếp theo.

- Phân rõ trách nhiệm của người bàn giao và người nhận bàn giao:

+ Người bàn giao chịu trách nhiệm về các số liệu, công việc đã làm trước thời điểm bàn giao.

+ Người nhận bàn giao chịu trách nhiệm về công việc, hồ sơ sổ sách sau khi nhận bàn giao.

Có thể nói, dù không có hiệu lực pháp lý nhưng biên bản bàn giao được dùng để chứng minh cho các sự kiện thực tế đã xảy ra, làm căn cứ pháp lý cho các vấn đề nảy sinh sau này.

biên bản bàn giao công việc

Biên bản bàn giao công việc bao gồm những thông tin cơ bản sau:

- Ngày tháng năm và địa điểm thực hiện biên bản bàn giao.

- Thông tin người bàn giao: Họ tên, chức vụ, mã số nhân viên (nếu có), bộ phận làm việc.

- Thông tin người nhận bàn giao: Họ tên, chức vụ, mã số nhân viên (nếu có), bộ phận làm việc.

- Lý do bàn giao: Ghi rõ lí do bàn giao công việc, ví dụ: Nghỉ việc, chuyển công tác, nghỉ thai sản…

- Nội dung bàn giao: Phần này gồm có nội dung công việc bàn giao và tình hình thực hiện công việc đó (đã hoàn thành, đang thực hiện…).

- Ký tên: Người bàn giao, người nhận bàn giao và đại diện phòng hành chính – nhân sự sẽ ký tên vào cuối biên bản.

Biên bản bàn giao công việc được in thành 3 bản và giao cho 3 bên: Người bàn giao, người nhận bàn giao và phòng hành chính – nhân sự.

Đó là tất cả những thông tin về biên bản bàn giao mà bạn cần nắm để thực hiện, hoàn tất các thủ tục nghỉ việc một cách nhanh chóng, rõ ràng theo đúng quy định. Nghỉ việc, bạn có thể chuyển qua công việc mới ngay, hay tạm thất nghiệp, trong thời gian đó bạn nên quan tâm đến một xu hướng hiện nay đó là tìm việc làm thêm tại nhà ở Cần Thơ với các bạn đọc quan tâm hay đang sinh sống ở thành phố này. 

Hi vọng, với những chia sẻ về mẫu biên bản bàn giao công việc ở trên sẽ hữu ích cho bạn.

Tin tức xem nhiều nhất