Chế độ tăng lương và quy định tăng lương hàng năm cho người lao động

849 Lượt xem

Tiền lương/Mức lương được coi là nguồn sống của người lao động chính vì vậy đây là vấn đề nóng được rất nhiều người quan tâm, khi nào được tăng lương và việc làm nào dễ được tăng lương theo chỉ tiêu doanh số, làm quảng cáo đây có thể là công việc bạn đọc cần quan tâm, có rất nhiều cơ hội việc làm quảng cáo tại Bắc Ninh, tuy nhiên mức lương cơ bản đã được luật quy định rõ ràng ở các vùng khác nhau. Để làm rõ hơn về chế độ tăng lương cũng như quy định tăng lương hàng năm cho người lao động mời các bạn đọc tham khảo những thông tin dưới đây nhé.

quy định tăng lương hàng năm

1.Mức lương tối thiểu vùng

  • Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng
  • Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng
  • Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng
  • Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng

2. Quy định tăng lương hàng năm

Tại Điều 90 Bộ Luật Lao động 2012, tiền lương được quy định là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động, để thực hiện công việc như hai bên đã thỏa thuận rõ ràng trong bản hợp đồng. Tiền lương bao gồm mức lương theoc công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và một số khoản bổ sung khác.

Nghị định 48/2013/NĐ –CP, Chính phủ quy định chi tiết về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương như sau:

“ Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dụng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ…”

quy định tăng lương hàng năm

“Lương khởi điểm của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh tương xứng…”

Từ 2 căn cứ trên cho thấy, pháp luật hiện hành không quy định về việc tăng lương định kỳ cho người lao động. Do đó, có thể hiểu, doanh nghiệp được quyền tự quyết định về việc bao lâu sẽ tăng lương cho người lao động một lần.

Thông thường thì chế độ lương đối với các doanh nghiệp sẽ được tăng lương dựa trên thang lương và năng lực của từng nhân viên để nâng mức lương sao cho phù hợp.

3. Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương

Với từng công ty/doanh nghiệp/tập đoàn khác nhau sẽ có những tiêu chí chấm điểm theo bảng lương khác nhau, có doanh nghiệp đặt ra tiêu chí tăng lương tăng theo thâm niên có nghĩa là dựa trên số năm làm việc của nhân viên để tăng lương; có doanh nghiệp dựa theo năng lực của từng nhân viên để đưa ra quyết định tăng lương.

Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương được hiểu như sau:

  • Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nghiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc.
  • Tăng lương theo năng lực cá nhân: Mỗi doanh nghiệp sẽ có quy định riêng về mức tăng lương theo năng lực cá nhân. Có thể nhân viên đó mới vào làm được 4 tháng, nhưng quy định tăng lương chỉ áp dụng 1 năm đối với 1 cá nhân. Nhưng nếu bạn chứng minh được năng lực và bạn mang lại nhiều lợi ích cho công ty thì cho dù bạn là người mới vào cũng có thể áp dụng việc tăng lương.

Với những chia sẻ trên hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu hơn về chế độ tăng lương và quy định tăng lương hàng năm cho người lao động. Chúc các bạn thành công.

Tin tức xem nhiều nhất